Vilka är namnen på Walter Dean Myers barn?

Walter Dean Myers har tre barn, först heter Karen, andra är Michael. Sedan fick han frånskild med sin första fru, Joyce. Han gifte om sig och de hade en son som heter Christopher