Vilka är skillnaderna mellan bor i USA och bor i Sri Lanka?

Du kan titta på skillnaderna i den riktningen: 1. finans: USA är ett rikt land medan Sri Lanka inte är ett tredje land (tredje världen) så rika. 2. religion: Majoriteten av folket i USA är kristna medan de i Sri Lanka kommer sannolikt att vara buddhister. 3. geografi: USA är i den västra hemisfären, norr om ekvatorn. Temperaturerna varierar mycket över året (från mycket kallt på vintern till mycket varmt på sommaren) och en massa snö på vintern särskilt i norr. Srilanka är i Asien strax norr om ekvatorn och därmed temperaturerna varierar inte mycket över året - främst runt 90 F (eller 30 C) med ingen snö. Människor är huvudsakligen mörk flådd i Sri Lanka medan människor av olika raser och färger bor i USA. Sri Lanka är en ö i Indiska oceanen medan (kontinentala) USA avgränsas i norr av Kanada och på södra Mexikos och avgränsas på east & väst av Atlanten & Stilla havet, respektive. 4. befolkningen och storlek: USA i en av de största länderna i världen med en befolkning på ca 300 miljoner medan Sri Lanka är en av de mindre länderna med en mindre befolkning på några tiotals miljoner. (20.000.000 est) 5. ekonomi: Huvudnäringar i Sri Lanka är te, turism och textilier. USA är en av de största ekonomierna i världen - det kan vara mycket svårare att peka på några viktiga industrier i landet.