Vilka är tecken i krossat av Paul Langan?

THY är oboobobo hghghggh lkjfshvliu liaflksaf liuafliafe liuafliaf liuwae alfiua

redue:
Darcy, Brisana, Tara, Cooper, Hakeem, Darcys mamma, Darcys pappa, och Darcys syster.