Vilka av följande ämnen en cytotoxiska T-celler utsöndrar för att förstöra en målcell?

Vilka av följande ämnen en cytotoxiska T-celler utsöndrar för att förstöra en målcell?

Perforin!