Vilka bilder använder Emerson att argumentera mot att vara rädda för att ha dina tankar och handlingar anses vara motstridiga eller kaotiska?

För att hävda att dina till synes slumpmässiga eller kaotiska livsval skapar ett mönster använder Emerson bilden av en häftning segelbåt.