Vilka certifikat är Paranormal Activity?

Vilka certifikat är Paranormal Activity?

Intyg 15.