Vilka effekter har bombningen av Pearl Harbor 1941 har på USA idag?

Det har varit bestående resultat om attacken mot Pearl Harbor 1941. Några av dem är följande:

1. den amerikanska militären har förbättrat sin defensiva åtgärder för att upptäcka möjliga militära hot. 2. den amerikanska militären nu övertagit rollen som beskyddare av Japan mot angrepp från Kina eller Nordkorea. och 3. Nederlag av Japan. efter dess attacken mot Pearl Harbor, har orsakat Japan att fokusera på ekonomiska förbättringar snarare än militära frågor.