Vilka egenskaper måste jorden material uppvisar för att betraktas som ett mineral?

Vilka egenskaper måste jorden material uppvisar för att betraktas som ett mineral?

1.) ordnad inre strukturen i atomer-kristallin struktur
2.) naturligt förekommande
3.) oorganisk
4.) fast
5.) har en bestämd kemisk sammansättning