Vilka farliga materiella plakatet beskriver förekomsten av en giftig gas?

Vilka farliga materiella plakatet beskriver förekomsten av en giftig gas?

Ett plakat identifiera riskklass 6 beskriver förekomsten av en giftig gas. En bild, finns i den relaterade länken nedan.