Vilka fördelar och nackdelar har politiska partier i ett demokratiskt system av regeringen?

är att de ger dig rösträtt