Vilka företag har mest flygplan?

American Airlines har största flygplansflottan, följt av Southwest Airlines