Vilka formatmallar är Jet Li vet i kung-fu?

Vilka formatmallar är Jet Li vet i kung-fu?

Vet ingen riktigt men han har sagts att sin första stil var Changquan (lång Fist).