Vilka försäkringsbolag erbjuder medicinsk expertrådgivning på telefonen?

Fråga:

Jag har hört att vissa sjukförsäkringföretagen erbjuder tjänsten av medicinsk rådgivning på telefon. Kan du hjälpa mig vilken kassa som jag kunde kontakta för detta?


Svar:

snart det ska säkert mycket bra Barmer på telefonen

på kontoret kunde jag vända det

uppenbara: att din. Fråga vad du har löst eftersom? Du kan ange någon fråga någon sjukförsäkring om du inte är medlem.

Efter jag vet inte det problemet, som du har... När jag talar av erfarenhet i min krets av bekanta, är de nöjda med Barmer, också AOK med TK, med många PKVen.