Vilka försäkringsbolag har fast anställd personal i fältet med fast innehåll?

Fråga:

Fixar innehåll inhämtade kommissionen komponent!


Svar:

Du kan få en fast lön plus provision i Debeka, men är i förhållande till andra försäkringsbolag ganska låg, men vet vad varje månad minst kommer i. Tsar Allinaz det är också en fast lön, men att det är så låg (ca 1100 brutto), att man inte kan leva av dem. Om du har så en eller två dåliga månader, kan det vara ekonomiskt tight.