Vilka förutsättningar skall vara uppfyllda, så att du kan hålla riestern?

Fråga:

Vilka förutsättningar skall vara uppfyllda, så att du kan bo riestern och besparingar balanserar, inklusive Riester utsläppsrätter i fastighetsfinansiering kan flöda? Vilka krav måste uppfylla fastighetsfinansiering? Kan jag finansiera alla egenskaper på detta sätt?


Svar:

Så kan du Riestern endast för dina egna fyra väggar. Du kan finansiera någon förvaltningsfastigheter som så. Om du redan har ett angsparten Riester contract, kan du ta bort poäng inklusive utsläppsrätter till 100% eller bara en del (max. 75%) och därmed öka ditt kapital, utan att det är skadligt för bidraget. Om du vill spela in ett Riester lån igen, se du till att lånetypen som är certifierade för Riester.