Vilka funktioner blir politiska partier?

Det huvudsakliga syftet med politiska partier är att gå med personer, som har liknande åsikter om regeringen, tillsammans. Dessa grupper arbetar för att delta i och påverka regeringen genom att dess medlemmar som väljs till en regering position.