Vilka investeringsprodukter omfattas inte av insättningsgaranti?

Fråga:

I många fall (exempel, dag pengar, etc.), är kunden med instrumentet med insättningsgaranti säkrad mot banken misslyckanden. Därför ville fråga vad investeringsprodukter eftersom har inte insättning försäkring omfattas?


Svar:

Detta är aktier, obligationer, certifikat, glädje- och teckningsoptioner. Bärare skulden från det privata packar ihop. Andelsbanker och sparbanker, innehavaren av skuld är säkrade medan om säkerhetskopiering Institute, det finns emellertid ingen talan fordran.