Vilka konsekvenser har forskningsmetodik för familjer som är föremål för denna forskning?

Vilka konsekvenser har forskningsmetodik för familjer som behandlas i denna forskning?