Vilka kriterier har en sport att uppfylla för att en olympisk sport?

Vilka kriterier har en sport att uppfylla för att en olympisk sport?

Idrotten måste praktiseras av män i minst 75 länder och fyra kontinenter och av kvinnor i minst 40 länder och tre kontinenter.
Sporten i fråga måste ha en styrande internationella federationen för IOK att officiellt erkänna dem som en sport.
Det styrande organet måste sedan lämna in en ansökan att bli en demonstrationssport. Efter det, kan sporten lämna in ett annat program ska officiellt blivit en fullt erkända olympisk sport.
Horseshoe kasta räknas inte
För att göra det på det olympiska programmet, en sport först måste erkännas: det måste administreras av en internationell Federation som säkerställer att idrottens verksamhet följer den olympiska stadgan. Om det är allmänt praktiseras i världen och uppfyller ett antal kriterier som fastställts av IOC-perioden, kan en erkänd sport läggas till det olympiska programmet på IOK: s OS-programmet kommissionens rekommendation.