Vilka kriterier måste uppfyllas, så att du kan ansöka om bostad nytta?

Fråga:

Hej, har jag en fråga om bostadsbidrag eftersom tiden intresserar inte ut av nödvändighet. Nämligen: Vilka kriterier måste uppfyllas, så att du kan ansöka om bostad nytta?


Svar:

Så för att ansöka om, bör du kan skriva eller har någon som du kan diktera. Att döma av frågan, skulle jag säga att du kan skriva och därför behöver ingen, göra pappersarbete för dig.

Dessutom bör du få nödvändiga ansökningshandlingar och någorlunda förstå vad är bett är.

Då ingenting mer i långt bör faktiskt vara ansökan.