Vilka lager kan du investera bra i stigande energipriser?

Fråga:

Hur investerade du bäst, om man antar att energipriserna stiger? Bör du Orientera dig som aktier av olja och naturgas producenter eller aktier i energibolag?


Svar:

Stigande energipriser du kan investera i till exempel olja, naturgas, GSCI energi, DJ UBS sub index för energi, genom respektive råvara eller råvaruindex...

Certifikat kan sättas till en Phelix EEX, om det ska gå till makten. Som representerar terminer eller optioner på EEX i Leipzig.

Investeringar i aktier är bara indirekta investeringar i energi, även om företaget beror mycket mycket av energikostnader (exempel, aluminium och stålindustrin), främja energiresurser (olja och gas företag), eller ens energi producerar (leverantör).