Vilka läkemedel har Carl Sagan använder?

Vilka läkemedel har Carl Sagan använder?

Carl Sagan är känd för att ha använt marijuana någon gång i sitt liv.