Vilka länder använda en gaffel och kniv?

Vilka länder använda en gaffel och kniv?

Alla västerländska länder utanför Asien gör.