Vilka länder gränsar Lake Malawi?

Vilka länder gränsar Lake Malawi?

Den största delen av Malawisjön eller Nyaza är i Malawi. Dock hör ungefär en fjärdedel av området till Moçambique. Detta område inkluderar de vatten som omger de malawiska holmarna Likoma och Chizumulu, som är denna sjö endast två bebodda öar. Tanzania gränsar också till Malawisjön, även om detta är omtvistat av Malawi.

 • Relaterade Frågor

 • Vilka länder gränsar till Irak?

 • Vilka länder gränsar Moçambique och Tanzania?

 • Vilka länder gränsar Malawi?

 • Vilka två länder gränsar Lake Superior?

 • Vilka länder gränsar Zambia?

 • Vilka länder gränsar Mongoliet?

 • Vilka länder gränsar till Frankrike?

 • Vilka länder gränsar Schweiz?

 • Vilka länder gränsar till Bolivia?

 • Vilka länder gränsar Franska Guyana?

 • Vilka länder gränsar Tunisien?

 • Vilka länder gränsar landet Mali?

 • Vilka länder gränsar Zaire?

 • Vilka länder gränsar till Atlanten?

 • Vilka länder gränsar din stat?

 • Vilka länder gränsar till Mexico?

 • Vilka länder gränsar till USA?

 • Vilka länder gränsar Algeriet?

 • Vilka länder gränsar Tchad Libyen och Algeriet?