Vilka länder har hälso-och sjukvård?

Vilka länder har hälso-och sjukvård?

Alla länder har någon form av hälso-och sjukvård eller annan. Om frågan är: "vilka länder har allmän sjukvård" - Detta är ett brett ämne som har genomförts i olika länder på flera sätt.
En bra källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_health_care