Vilka länder konsumerar mest kaffe?

Finland konsumerar mest kaffe per invånare per år på 11,4 kg följt av

Aruba 9,2 kg

Island 9,1 kg

Norge 9 kg och

Danmark 8,1 kg