Vilka länder producerar de mest växthusgaserna?

Landet av Kina har nu (2011) passerat USA som enda största Växthuset gasar producent.

För Kina toppar Förenta staterna och Ryssland listan. Block av länder som Europeiska unionen är betydande bidragsgivare.
Svar: Kina är den ledande tillverkaren av växthusgaser. Kina producerar 22,3 procent av världens årliga CO2 utsläppen medan Förenta staterna är i en god tvåa med 19.91% av världens årliga CO2 utsläpp.
S: i 2000, Belize toppade listan per invånare greenhouse gas utsläpp ton CO2e (koldioxidekvivalenter) med markanvändningen ändring, till exempel avskogning, med en chockerande 93,9 ton CO2e per person, eftersom det är ett utvecklingsland. Qatar, å andra sidan toppas listan per invånare greenhouse gas utsläpp ton CO2e (koldioxidekvivalenter) utan markanvändningen förändras med 54.7 ton CO2e per person.
Kina är den främsta producenten av utsläppen av växthusgaser med Förenta staterna och Indien nära bakom.
Kina