Vilka länder producerar mest uran?

Kazakstan är första, med nära 4 000 ton mer än nästa högsta, Kanada.