Vilka länder var den förbundna överheten och vilka länder var centralmakterna i världskriget 1?

Den huvudsakliga förbundna överheten var Storbritannien, Frankrike, Ryssland, och senare Italien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan och Sydafrika. I slutet av kriget gick också, USA med den förbundna överheten.

Centralmakterna var Tyskland, Österrike-Ungern, Bulgarien och Osmanska riket.
vilka länder består den förbundna överheten och centralmakterna