Vilka medel har ner och faktiskt den bästa 2011?

Fråga:

Vilka medel har arbetat mest effektivt statistik 2011-finns det för detta?


Svar:

Vad betyder eftersom "mest effektivt arbetade"? Tycker du som allmänhet hade den lägsta hantering kostar? Eller som hade de lägsta kostnaderna per uppnådd avkastning på investeringen? Eller som hade den lägsta kostnaden per riskjusterad avkastning? Hmm...

ETFs är alltid väntat på kostnader framsidan. Om det men ett argumentet är att köpa dessa, vågar är tveksamt.

Med andra ord: spelar det någon roll om en fond är 0,2% eller 2% eller 20% i förvaltningsavgifter. När avkastningen anländer till investerare absoluta tal motsvarar förväntningarna och efter som EONIA är framför marknadens genomsnitt, as well as den riskfria räntan, investeraren kan vara nöjda. Vad är förvaltningsarvoden, handlar helt ur min synvinkel, om avkastningen är korrekt.