Vilka organ är beläget i den lacrimal fossa?

Vilka organ är beläget i den lacrimal fossa?

Den lacrimal ramus är det organ som ligger i den lacrimal fossa.