Vilka organ är på baksidan av munnen som kan både luften och vattnet passerar genom?

Svalget är organ finns på baksidan munnen som mat, vatten och luft kan passera genom.