Vilka organ kontrollerar den mänskliga kroppen?

Vilka organ kontrollerar den mänskliga kroppen?

Hjärnan är det enda organ som kan styra den mänskliga kroppen. Det sänder signaler till den kroppsdel som du vill flytta.