Vilka organ som är inblandade i dricksvatten på en varm dag?

När du dricker vatten en varm dag, du använda systemen: utsöndringar (vår flytande avfall utsöndras effektivt som urinen genom njurarna, urinledarna, urinblåsan och urinröret. arbete), cirkulatorisk (hjärta och blodkärl, som omfattar artärer och vener, cirkulera blod i hela kroppen, att föra syre till alla celler och tar bort koldioxid), och matsmältningssystemet (munnen matstrupe, magsäck, tarmar och ändtarmen bildar en effektiv väg för mat så vi kan hämta de näringsämnen vi behöver och utsöndra resten som fast avfall).
Så, när du dricker vatten, vattnet rinner ner mag-spåret, hjälper njurarna och flöden till urinblåsan och vattnet når alla celler i kroppen.

Jag hoppas att detta hjälper! ~ rjdzcastrov

Källor: Min intelligens!; PERSSON