Vilka positiva effekter har Indien på det brittiska Imperieorden?

Indien lärde det brittiska Imperieorden lärdom av Live och låt leva genom hennes läror av Ahimsa (icke-våld), fred, universellt broderskap och girighet har A höst, på ett sådant sätt att riket reduceras till bara en land av England. En efter en, alla länder under britterna fick frihet från dess härskar av loot och utnyttjande.