Vilka risker finns för cancerpatienter i genomgår strålbehandling?

Vilka risker finns för cancerpatienter i genomgår strålbehandling?

Strålbehandling kan också orsaka svårigheter att svälja, muntliga tandköttssjukdomar och muntorrhet. Strålbehandling kan dessutom orsaka skador till lokala strukturer i det bestrålade området.