Vilka saker kan ingå i ett meddelande om upphovsrätt?

I USA, ett meddelande om upphovsrätt består av tre delar::

1. © symbol (i vissa fall (c) ersätts), ordet "Copyright" eller förkortningen "Copr.";
2. det första året av offentliggörande. och
3. ägaren av upphovsrätten, antingen genom namn, förkortning eller annan beteckning.