Vilka sociala förmåner påverkar mängden sjukpensionen?

Fråga:

Du kan ha förmåner endast upp till ett visst belopp, har full rätt till sjukpensionen. Men också sociala förmåner kan tillämpas på? Vilka tjänster är och hur påverkar pensionsbelopp? Tack så mycket.


Svar:

Vilka sociala förmåner bör?

HArtz IV, beviljas som Ergänzugn, om man kan leva inte av sjukpensionen.

Du kan få bostadsbidrag om du påstår har verkligen ingen HArtz IV, men behöver fortfarande hjälp för hyran.