Vilka speciella färdigheter och talanger behövs för att en emergency medicine doktor?

Vilka speciella färdigheter och talanger behövs för att en emergency medicine doktor?

När du har fått en examen i medicin, kanske du vill specialisera sig i katastrofmedicin.

Den viktigaste färdigheten är därefter förmågan att arbeta i brådskande och stressande scener där tiden är väsentliga. Du måste kunna anpassa sig snabbt till fartfyllda scenarier vid behandling av patienter som behöver akut medicinsk vård. Multitasking och göra snabba och lämpliga medicinska beslut är en viktig färdighet.

En annan viktig färdighet att ha är förmågan att arbeta i ett team. Teamwork är viktigt när du arbetar i katastrofmedicin som du alltid inte kan behandla en patient själv. Du kan behöva hjälp av sjuksköterskor och en kirurg.