Vilka temperaturer finns i jordens inre och yttre kärna?

Temperaturen i jordens kärna kan endast uppskattas med hjälp av matematiska och geofysiska modeller, och den aktuella (2011) beräknade temperaturområden är:

Yttre kärna--från 4400' C i de yttre regionerna nära manteln, till omkring 6100' C i de inre regionerna nära den inre kärnan (7,952 till 11, 000oF).

Inre kärna--mellan 5 000 och 7 000 grader C (9 000 till 12, 630oF). Det uppskattas till över 9 000 grader F i temarature av inre kärna är 5.000 grader Celsius