Vilka träd de dekorera i Indien till jul?

De inte. De flesta indianer är Hindu, och som sådan firar inte jul.