Vilka två förändringar bidragit till att utveckla en stark social grund för politisk demokrati?

De två förändringarna var separationen av kyrka och stat och inrättandet av regeringar. Dessa förändringar bidragit till att skapa en stark social grund och politisk demokrati.