Vilka två länder gränsar Mongoliet?

De två länder som gränsar till Mongoliet är Ryssland i norr och Kina på söder, öst och väst.