Vilka två regioner av jorden gör Moho diskontinuitet separat?

Vilka två regioner av jorden gör Moho diskontinuitet separat?

Skorpan och mantel.