Vilka två siffror Lägg till vara 6 och föröka sig för att vara negativa 495?

Vilka två siffror Lägg till vara 6 och föröka sig för att vara negativa 495?

Matematiskt, vill du besvara följande systemet med ekvationer:

x + y = 6
x * y =-495

Detta är ganska enkel.

Först bestämma x för y:

x = 6 - y

Nästa, substitut för x i den andra ekvationen:

(6 - y) * y =-495

Nu, lösa för y:

6y - y2 = - 495

0 = y2 - 6y - 495

Lösningen på ovanstående andragradsekvation är:

y = (6 + sqrt(2016)) / 2
och
y = (6 - sqrt(2016)) / 2

att minska som ytterligare ger

y = 3+6*sqrt(14) eller 3-6*sqrt(14)

Ryggar tillbaka i x = 6-y, som betyder:

x = 3-6*sqrt(14) när y = 3+6*sqrt(14)

x = 3+6*sqrt(14) när y = 3-6*sqr(14)

Således är de två siffror som uppfyller din fråga:

3+6*sqrt(14) eller ca 25.449944
och
3-6*sqrt(14) eller ca-19.449944