Vilka två spelare har en 300 Slaggenomsnitt och 500 hem kör 3000 träffar?

Vilka två spelare har en 300 Slaggenomsnitt och 500 hem kör 3000 träffar?

Henry Aaron (755 går hem, 3,771 träffar och en.305 Slaggenomsnitt) och
Willie Mays (660 går hem, 3,283 träffar och en.302 Slaggenomsnitt).