Vilka två vattenförekomster som gränsar till Somalia?

Vilka två vattenförekomster som gränsar till Somalia?

2 vattenförekomsterna är Adenviken och Indiska oceanen.

Gulf of Aden är en viktig del av sträckan Suezkanalen sjöfart. Dock har man de senaste nyheterna om frekventa pirat aktiviteten i området.