Vilka var Benito Mussolinis mål för Italien?

Han lovade folket en ny Romarriket. Han lovade deras land frihet från kommunismen och en stark nationell enighet.