Vilka var bildskärmen och merrimack?

Vilka var bildskärmen och merrimack?

USS Monitor och CSS Virginia (Merrimack) var två pansarklädda krigsfartyg tillhörande Förenade och förbundsmedlem påstår marinen, respektive. De var viktig på grund av det faktum att de kämpade varandra i den första striden mellan två pansarklädda krigsfartyg.