Vilka var de brott som kapten Jack Sparrow begått?

Han stal, hotade, men hans största brott var att vara en pirat.